Aina on toivoa. Kalliolan klinikka auttaa riippuvuuksien hoidossa – taustasta riippumatta | Soita: 045 7731 1339 (24h) / Lähetä viesti

Etusivu / Mitä Myllyhoito on / Apua läheisille

Apua läheisille

Alkoholismi sekä muut päihderiippuvuudet ovat koko perheen sairauksia. Siksi haluamme Kalliolan klinikalla auttaa myös läheisiä löytämään keinoja, joilla omaa elämänlaatua voi parantaa. Riippuvuudesta toipuminen vahvistuu, kun kaikki perheenjäsenet saavat apua itselleen.

Päihderiippuvaisen läheiset, joita voivat olla esimerkiksi puoliso, lapset, vanhemmat tai sisarukset, tarvitsevat tukea ja apua itselleen, koska päihdeongelma aiheuttaa myös heille erilaisia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia haittoja.

Läheisen on tärkeää saada tietoa päihderiippuvuudesta ja sen synnystä sekä riippuvuuden vaikutuksista läheisiin. Monet läheiset kärsivät mm. stressistä, toivottomuudesta, kiukusta ja peloista. Päihderiippuvuuden tuottama hämmennys ja epävarmuus tilanteen vakavuudesta voi pahimmillaan johtaa koko perheen eristäytymiseen.

Päihdeongelman alkuvaiheessa vaikutukset perheen jäseniin saattavat olla lievempiä. Ongelmakäytön jatkuminen ja sen muuttuminen riippuvuudeksi lisää vaikeuksia koko perheessä ja aiheuttaa erilaisia elämisen hankaluuksia. Läheisen huoli päihdeongelmaisen tilanteesta, lisääntynyt stressi, toivottomuus, pettymykset, kiukku, viha, pelot ja muut epämiellyttävät tunteet ovat asioita, joista monet kärsivät. Päihderiippuvuuden tuottama hämmennys, neuvottomuus ja epävarmuus tilanteen vakavuudesta voi johtaa pahimmillaan siihen, että koko perhe eristäytyy ja jää yksin vaikean elämätilanteensa kanssa.

Omenia Kalliolan klinikan pihalla

Läheistyö Myllyhoidon aikana

Myllyhoidossa läheis- ja perhetyö kuuluvat olennaisena osana kuntoutumisprosessiin. Pari- ja perhekeskustelut ovat osa päihderiippuvaisen kuntoutusta.

Myllyhoidon perushoitojakson aikana otamme yhteyttä asiakkaan nimeämiin läheisiin ja tarjoamme mahdollisuutta pari- tai perhekeskusteluun. Yhteydenoton tarkoituksena on kertoa myös läheisten hoitomahdollisuuksista ja vertaistukiryhmistä.

Läheiskurssit

Toteutamme läheisille suunnattuja kursseja netin välityksellä. Olemme todenneet, että tämä on hyvä tapa saada mahdollisimman moni läheinen toipumisen piiriin. Kurssi on suunnattu päihdeongelmaisten läheisille, jotka haluavat pienentää kantamaansa taakkaa, päästä toipumisen alkuun ja lähteä matkalle itseen. Tämä kurssi voi hyvin olla myös jatko ilmaiselle läheisiltojen sarjalle, jossa henkilökohtaisuus jää vähemmälle.

Osa läheisistä hakeutuu läheiskurssille sen jälkeen kun päihderiippuvainen on ollut Myllyhoidossa Kalliolan klinikalla. Osa läheisistä saattaa kuitenkin hakea apua läheiskurssilta, vaikka päihderiippuvainen ei olisi vielä valmis hakemaan itselleen apua. Kalliolan läheiskursseille voi siis hakeutua myös sellaiset läheiset, joiden lähellä oleva päihderiippuvainen ei vielä hoida itseään.

Monet läheiskurssin käyneet ovat kokeneet saaneensa elämänsä takaisin.

Läheiskurssin tavoite on:

  • antaa tietoa päihderiippuvuudesta ja sen vaikutuksista perheen ja muiden läheisten elämään
  • helpottaa sairauden mukanaan tuomaa tunnekuormaa ja
  • avata läheiselle mahdollisuuksia oman hyvinvointinsa lisäämiseen.

Kurssi muodostuu alustuksista, pienryhmätyöskentelystä, kirjallisista tehtävistä, rentoutumisesta sekä oman itsen kuuntelusta. Alustusten aiheet käsittelevät päihdesairautta niin ongelmaisen itsensä kuin läheisten kannalta.

Turvallisessa ryhmätilanteessa käsittelemme tunteita, harjoittelemme irtipäästämistä ja mietimme niin päihderiippuvuudesta toipumista kuin mahdollista retkahdusta. Käsiteltävät aiheet valikoituvat sen mukaan, mitkä ovat kurssilaisten odotukset ja toiveet. Tutustumme kurssilla myös 12-askeleen ohjelmaan.

Seuraava läheiskurssi netissä alkaa 7.10.

Kurssille otetaan viisi osallistujaa ja osallistujat ovat samat koko ajan.

Toteutamme kurssin Teamsin kautta, joten osallistujalla pitää olla kameralla ja mikillä varustettu tietokone käytössään.  Kurssi alkaa ke 7.10. klo 16.30–18.30 ja istuntoja on viikon välein yhteensä neljä kertaa. Läheiskurssin hinta on 50 €/ henkilö.

Läheiskurssien tiedustelut ja ilmoittautumiset

Aino Koskiluoma, ET-perheterapeutti
aino.koskiluoma@kalliola.fi
P. 040 845 3509

Syksyn 2020 maksuttomat läheisillat

Järjestämme Teamsin välityksellä maksuttomia läheisiltoja. Voit osallistua yhteen tai kaikkiin iltoihin. Aloitamme läheisillan terapeutin alustuksella ja jatkamme ryhmäkeskustelulla ja kokemusten vaihdolla.

Syksyn läheisiltojen teemat ovat:

  • 28.9.2020 – päihderiippuvuus
  • 5.10.2020 – vaikutukset perheeseen
  • 12.10.2020 – vaikutukset lapsiin / mikä suojaa lapsia
  • 19.10.2020 – toipuminen ja itsensä hoitaminen
  • 26.10.2020 – irtipäästäminen
  • 2.11.2020 – retkahdus

Tilaisuus on avoin kaikille ja toteutetaan joka viikko samaan kellon aikaan klo 16.30–18.30.

Ilmoittaudu mukaan: aino.koskiluoma@kalliola.fi tai p. 040 845 3509 viimeistään ko. päivänä klo 15 mennessä. Ilmoittautuessasi sinun pitää ilmoittaa sähköpostiosoitteesi, jotta kokouskutsu voidaan lähettää.

Tervetuloa!