Aina on toivoa. Kalliolan klinikka auttaa riippuvuuksien hoidossa – taustasta riippumatta | Soita: 045 7731 1339 (24h) / Lähetä viesti

Etusivu / Apua läheisille

Apua läheisille

Alkoholismi sekä muut päihderiippuvuudet ovat koko perheen sairauksia. Siksi haluamme Kalliolan klinikalla auttaa myös läheisiä löytämään keinoja, joilla omaa elämänlaatua voi parantaa. Riippuvuudesta toipuminen vahvistuu, kun kaikki perheenjäsenet saavat apua itselleen.

Päihderiippuvaisen läheiset, joita voivat olla esimerkiksi puoliso, lapset, vanhemmat tai sisarukset, tarvitsevat tukea ja apua itselleen, koska päihdeongelma aiheuttaa myös heille erilaisia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia haittoja.

Läheisen on tärkeää saada tietoa päihderiippuvuudesta ja sen synnystä sekä riippuvuuden vaikutuksista läheisiin. Monet läheiset kärsivät mm. stressistä, toivottomuudesta, kiukusta ja peloista. Päihderiippuvuuden tuottama hämmennys ja epävarmuus tilanteen vakavuudesta voi pahimmillaan johtaa koko perheen eristäytymiseen.

Päihdeongelman alkuvaiheessa vaikutukset perheen jäseniin saattavat olla lievempiä. Ongelmakäytön jatkuminen ja sen muuttuminen riippuvuudeksi lisää vaikeuksia koko perheessä ja aiheuttaa erilaisia elämisen hankaluuksia. Läheisen huoli päihdeongelmaisen tilanteesta, lisääntynyt stressi, toivottomuus, pettymykset, kiukku, viha, pelot ja muut epämiellyttävät tunteet ovat asioita, joista monet kärsivät. Päihderiippuvuuden tuottama hämmennys, neuvottomuus ja epävarmuus tilanteen vakavuudesta voi johtaa pahimmillaan siihen, että koko perhe eristäytyy ja jää yksin vaikean elämätilanteensa kanssa.

Omenia Kalliolan klinikan pihalla

Läheistyö Myllyhoidon aikana

Myllyhoidossa läheis- ja perhetyö kuuluvat olennaisena osana kuntoutumisprosessiin. Pari- ja perhekeskustelut ovat osa päihderiippuvaisen kuntoutusta.

Myllyhoidon perushoitojakson aikana otamme yhteyttä asiakkaan nimeämiin läheisiin ja tarjoamme mahdollisuutta pari- tai perhekeskusteluun. Yhteydenoton tarkoituksena on kertoa myös läheisten hoitomahdollisuuksista ja vertaistukiryhmistä.

Läheiskurssit verkossa

Läheisille suunnattu kurssi on hyvä tapa saada päihderiippuvaisen läheinen toipumisen piiriin. Kurssi on suunnattu päihdeongelmaisten läheisille, jotka haluavat pienentää kantamaansa taakkaa, päästä toipumisen alkuun ja lähteä matkalle itseen. Kurssi voi hyvin olla myös jatkoa ilmaiselle läheisiltojen sarjalle, jossa henkilökohtaisuus jää vähemmälle.

Osa läheisistä hakeutuu läheiskurssille sen jälkeen kun päihderiippuvainen on ollut Myllyhoidossa Kalliolan klinikalla. Osa läheisistä saattaa kuitenkin hakea apua läheiskurssilta, vaikka päihderiippuvainen ei olisi vielä valmis hakemaan itselleen apua. Kalliolan läheiskursseille voi siis hakeutua myös sellaiset läheiset, joiden lähellä oleva päihderiippuvainen ei vielä hoida itseään. Monet läheiskurssin käyneet ovat kokeneet saaneensa elämänsä takaisin.

Läheiskurssin tavoite on:

  • antaa tietoa päihderiippuvuudesta ja sen vaikutuksista perheen ja muiden läheisten elämään
  • helpottaa sairauden mukanaan tuomaa tunnekuormaa ja
  • avata läheiselle mahdollisuuksia oman hyvinvointinsa lisäämiseen.

Turvallisessa ryhmätilanteessa käsittelemme tunteita, harjoittelemme irti päästämistä ja mietimme niin päihderiippuvuudesta toipumista kuin mahdollista retkahdusta. Käsiteltävät aiheet valikoituvat sen mukaan, mitkä ovat kurssilaisten odotukset ja toiveet. Tutustumme kurssilla myös 12 askeleen ohjelmaan.

Läheiskurssien käytännöt

Kurssille otetaan viisi osallistujaa ja osallistujat ovat samat koko ajan. Kurssi muodostuu alustuksista, pienryhmätyöskentelystä, kirjallisista tehtävistä, rentoutumisesta sekä oman itsensä kuuntelusta. Alustusten aiheet käsittelevät päihdesairautta niin ongelmaisen itsensä kuin läheisten kannalta.

Toteutamme kurssin Teamsin kautta, joten osallistujalla pitää olla kameralla ja mikillä varustettu tietokone käytössään. Läheiskurssin hinta on 100 €/henkilö.

Läheiskurssille ilmoittautuminen

Läheiskurssille voi ilmoittautua suoraan verkkokaupasta tai läheiskurssin vetäjälle:
Aino Koskiluoma, ET-perheterapeutti
aino.koskiluoma@kalliola.fi
P. 040 845 3509

Verkkokaupan kautta tehtyäsi oston, perheterapeuttimme ottaa sinuun yhteyttä ja kertoo vielä tarkemmin aikatauluista sekä käytännöistä.

Osta kurssi verkkokaupasta

 

Maksuttomat läheisillat

Järjestämme Teamsin välityksellä maksuttomia läheisiltoja. Aloitamme alustuksella ja jatkamme ryhmäkeskustelulla ja kokemusten vaihdolla.

Netin kautta kokoontuvan ryhmän teemat ovat:

  • 6.5.2024 – Päihderiippuvuus
  • 13.5.2024 – Vaikutukset perheeseen
  • 27.5.2024 – Vaikutukset lapsiin/mikä suojaa lapsia
  • 3.6.2024 – Toipuminen/oma hoito
  • 17.6.2024 – Retkahdus

Voit osallistua yhteen iltaan tai kaikkiin oman halusi mukaan.

Tilaisuus on avoin kaikille ja toteutetaan klo 16.30–18.30.

Ilmoittautuminen: aino.koskiluoma@kalliola.fi tai p. 040 845 3509 viimeistään ko. päivänä klo 15 mennessä. Ilmoittautuessasi sinun pitää ilmoittaa sähköpostiosoitteesi, jotta Teams-kutsu voidaan lähettää.

Tämä sarja toistuu kerta toisensa jälkeen, joten et ole aloitusajankohdasta riippuvainen.

Tervetuloa!

”Sain helpotuksen omaan suruuni ja työkaluja pärjätä jatkossa. Nyt tiedän että minulla on oikeus elää omaa unelmaani sen sijaan että pidän käsijarrun pohjassa ja sopeudun päihderiippuvaisen oikkuihin. Tiedän, että minun tulee rakastaa ja tukea päihderiippuvaista, mutta ei tehdä asioita hänen puolestaan.”

Huumeriippuvaisen läheinen, kevät 2021