Aina on toivoa. Kalliolan klinikka auttaa riippuvuuksien hoidossa – taustasta riippumatta | Soita: 045 7731 1339 (24h) / Lähetä viesti

Päihdekuntoutusta arjen ohessa

Avomuotoinen päihdekuntoutus mahdollistaa samanaikaisen työssäkäymisen ja kuntoutuksen aikaisen kotona asumisen. Kalliola tarjoaa avokuntoutusta alkoholi- ja monipäihdeongelmaisille, huumausaineiden käyttäjille sekä toiminnallisista riippuvuuksista kärsiville.

Nettimylly avokuntoutus

Millaista päihdekuntoutusta Avomylly on?

Kuntoutuksena Avomylly antaa tietoa riippuvuussairaudesta, tarjoaa välineitä siitä vapautumiseen sekä luo edellytyksiä hyvinvoinnin kasvulle. Hoitojakso on tarkoitettu aikuisille päihde- ja riippuvuusongelmaisille sekä heidän läheisilleen. Avomylly tarjoaa myllyhoidollista hoitopalvelua iltapainotteisena, kurssimuotoisena ryhmätoimintana Kalliolan klinikan tiloissa Nukarilla Nurmijärvellä.

Avomyllyn ryhmä kokoontuu kahtena iltana viikossa. Kokoontumisajat ovat tiistaisin ja torstaisin. Avomylly perustuu ns. Minnesota-malliin, ja sen keskeiset menetelmät ovat kognitiivisen ja oppimisterapeuttisen tradition mukaisia.

Hoidon alussa jokainen potilas määrittelee itse hoitonsa tavoitteet päihdeterapeutin ja vertaisryhmän avulla. Tämän jälkeen jokainen tapaaminen alkaa tietopainotteisella asiantuntijaluennolla, kysymyksillä ja keskustelulla. Luentojen ohella tarkastellaan omaa elämää erityisen tehtäväkirjan avulla.

Kuntoutusryhmässä jokainen asiakas kertoo vuorollaan päihdehistoriansa ja saa siitä ryhmältä palautetta, kysymyksiä ja kommentteja. Hoitoon tulijat sitoutuvat päihteettömyyteen hoitojakson ajaksi.

Avomyllyn tavoitteet

 • Antaa tietoa päihderiippuvuudesta
 • Tarjota välineitä riippuvuudesta vapautumiseen
 • Luoda edellytyksiä hyvinvoinnin kasvulle
 • Oman päihderiippuvuuden itsetutkiskelu ja käsittely
 • Kuntoutusmenetelmät ja ohjelman toteuttaminen

Avomyllyn ohjelmaan sisältyy

 • Tietopainotteiset luennot ryhmien alussa
 • Ryhmätyöskentely
 • Kirjalliset tehtävät
 • Keskustelut ryhmässä
 • Tehtäväkirja täyttäminen ja tehtävien purku ryhmässä
 • Päihteettömyyteen sitoutuminen hoidon aikana
 • Läheisilta
 • Paritapaamiset tarvittaessa

Avomyllyyn hakeutuminen ja hinta

Seuraava Avomylly-kurssi 10.1.2023–16.2.2023, kurssi kokoontuu kahtena iltana viikossa
Ilmoittautumiset 5.1.2022 klo 12.00 mennessä.

Avomyllyyn voi hakeutua itse maksavana asiakkaana tai esim. A-klinikan, sosiaalitoimen, työterveyslääkärin tai muun hoitopaikan hoitoon ohjauksella. Ilmoittautumiset Kalliolan klinikan paikkavarauksen kautta p. 045 7731 1339.

Kurssin hinta 1 478 €. Kurssille mahtuu 7 osallistujaa, toteutumisen edellytys on vähintään neljä osallistujaa.

Osta kuntoutus verkkokaupasta